white, size 7, white on white w/ some stains, Brand: Nike
Loading...